CVketel24

Cookie Wetgeving

Wat is de cookiewetgeving?
Op 5 juni j.l. is de cookiewetgeving in werking getreden. Concreet gezien houdt deze wetgeving in dat iedere website gericht op, of actief in, Nederland expliciet toestemming aan haar bezoekers moet vragen voor het plaatsen van een cookie en het gebruik van trackingsystemen en eveneens haar bezoekers moet informeren over de te plaatsen cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op bijvoorbeeld een computer geplaatst wordt en uitgelezen wordt door een internet browser bij het openen van een internetpagina. Cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld te analyseren of een bezoeker al eerder op de website geweest is of dat het om een nieuwe bezoeker gaat, welke pagina’s bezoekers op een website bezoeken om op deze manier de website te verbeteren, maar ook om op maat gemaakte advertenties te tonen aan website bezoekers.

De maker van een cookie bepaalt wat deze in de cookie zet. Zolang een internetgebruiker geen persoonsgegevens, op een website, invult, kunnen cookies deze persoonsgegevens ook niet bevatten.

Wat verandert er door de cookiewetgeving?
De laatste paar maanden zijn er steeds meer websites die aangeven dat ze gebruik maken van cookies en waarbij er verwezen wordt naar een privacy statement waar uitgelegd wordt welke cookies er geplaatst worden. Deze methodes zijn niet volledig conform de wet aangezien hier niet expliciet om toestemming gevraagd wordt.

Privacy
CVketel24 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van de CVketel24 wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:

– U ons een e-mail stuurt
– U solliciteert
– U contact met ons opneemt via het contactformulier
– U zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief

Cookies
Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.crossmediashop.nl.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. CVketel24 kan hiermee haar dienstverlening verbeteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookieverklaring

CVketel24 verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving. In dit Privacy Statement is alle informatie hieromtrent vastgelegd.

Toepassing
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van CVketel24 (www. CVketel24.nl) en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

College Bescherming Persoonsgegevens
CVketel24 verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vallen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

  • CVketel24 behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
  • CVketel24 verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
  • CVketel24 verzamelt persoonsgegevens via het opnemen van contact op de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan de CVketel24 evenementen en overige activiteiten.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van de CVketel24 en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van CVketel24. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door CVketel24 hiervan op de hoogte stellen door een e-mail sturen naar info@CVketel24.nl

Cookies
CVketel24 plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de website van de CVketel24 beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Op deze manier kan de CVketel24 nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben. CVketel24 analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door CVketel24 website (www. CVketel24.nl) en hun functionaliteit.

Onderstaande cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website.

Cookies Doel Opslagperiode
Google Analytics
__umta, __umtb, __umtc, __umtz, __umtv, __umtx Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt CVketel24 inzage in het bezoek op de website. Hierbij moet gedacht worden aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en uitstappagina’s. Door dit te analyseren kan ClickQ de online communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. CVketel24 kan niet zien welke persoon of welke pc haar website bezoekt of bezocht heeft. Google kan dit als aanbieder van deze dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier. __utma, 2 jaar na plaatsing of update, __utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update, __utmc, geldig tijdens de sessie, daarna niet langer van toepassing, __utmz, 6 maanden na plaatsing of update, __utmv, 2 jaar na plaatsing of na een update, __utmx, 2 jaar na plaatsing of na een update

Links naar externe websites
Op de website van CVketel24 kan er naar externe websites verwezen worden. CVketel24 kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. CVketel24 raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Mocht u vragen over het Privacy Statement hebben, dan kunt u contact opnemen met CVketel24 via info@CVketel24.nl of telefonisch via 033-3011703

Wijziging van Privacy Statement
CVketel24 behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Voor meer informatie en advies:
http://www.clickq.nl/cookiewetgeving/